Yoga Cho Bà Bầu 3 Tháng Đầu – Yoga Mama Khóa Học Online

1.3 Sử dụng dụng cụ hỗ trợ trong Yoga bầu

Tham khảo các dụng cụ hỗ trợ trong Yoga tại đây: https://www.holayoga.vn/shop/

Tham khảo cách chọn thảm Yoga tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=TbMbSci4BtI