Yoga Mama Combo – Yoga Bầu + Hồi Phục Sau Sinh

1.5: Sử dụng dụng cụ hỗ trợ trong Yoga bầu

Tham khảo các dụng cụ hỗ trợ trong Yoga tại đây: https://www.holayoga.vn/shop/

Tham khảo cách chọn thảm Yoga tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=TbMbSci4BtI