Hola Yoga App privacy policy

Chính sách quyền riêng tư của Hola Yoga
Cập nhật lần cuối: ngày 15 tháng 5 năm 2021

Dữ liệu cá nhân

Hola Yoga sử dụng khuôn khổ của bên thứ ba có tên là RevenueCat để xử lý các giao dịch mua hàng trong ứng dụng và RevenueCat thu thập lịch sử mua hàng từ người dùng.
Hola Yoga cũng thu thập tên, email và các video yêu thích của bạn từ ứng dụng để tùy chỉnh tốt hơn đề xuất của chúng tôi dành cho bạn.
Ngoài ra, Hola Yoga không thu thập thêm bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu cá nhân nào trong ứng dụng, ngoài những gì được Apple/Google thu thập tự động.

Câu hỏi và Mối quan tâm

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại hello@holayoga.vn hoặc nhà phát triển chính của chúng tôi tại anthedung@gmail.com

Gỡ bỏ thông tin cá nhân

Nếu bạn muốn gỡ bỏ thông tin cá nhân khỏi hệ thông Hola Yoga, vui lòng email đến anthedung@gmail.com và bạn sẽ được hỗ trợ theo yêu cầu.

Bản quyền © 2022 Kunsa Pty Ltd. Mọi quyền được bảo lưu.